Een vrome dame uit de vroege Middeleeuwen

Heilige Hilsondis was een nederlandse, adellijke dame uit de vroege Middeleeuwen. Getrouwd met een van de 1e bisschoppen in Nederland; Ansfried. Samen stichtten zij de abdijkerk van Thorn in Limburg. Hun dochter Heilige Benedicta werd er 1e abdis. Deze website gaat over mijn zoektocht naar Hilsondis.
Jezus en Maria
Sint Nicolaaskerk in Denekamp

21 juni 2020

Kerkplattegrond met aanduiding van oudste delen
Tufstenen kerkje in Hilvarenbeek

11 augustus 2019

Tijdlijn vroege Middeleeuwen
De tijd waarin Hilsondis leefde, de machtshebbers

14 april 2019

De uitwerking van mijn spreekbeurt over Thorn en de abdijkerk
Spreekbeurt over Thorn en de abdijkerk

12 maart 2019