Op zoek naar Hilsondis

Een duik in de geschiedenis, op zoek naar een vrome vrouw van adel, levend in het ‘Nederland’ van de vroege Middeleeuwen, die besloot samen met haar man en dochter het kloosterleven in te stappen.

Jezus en Maria
Sint Nicolaaskerk in Denekamp

21 juni 2020

Kerkplattegrond met aanduiding van oudste delen
Tufstenen kerkje in Hilvarenbeek

11 augustus 2019

Tijdlijn vroege Middeleeuwen
De tijd waarin Hilsondis leefde, de machtshebbers

14 april 2019

De uitwerking van mijn spreekbeurt over Thorn en de abdijkerk
Spreekbeurt over Thorn en de abdijkerk

12 maart 2019